line
line
line
line

Výkup přebytků energie usnadní změna legislativy a druhý EAN

11.01.2023
Energie
Výkup přebytků energie usnadní změna legislativy a druhý EAN
Letos došlo ke změně legislativy, která upravuje podmínky pro malé výrobce elektřiny. Možnost přidělení druhého EAN kódu získají i mikrovýrobci bez licence, což jim zajistí nejen výhodnější výkup přebytků.

S letošním rokem došlo ke změně legislativy, která upravuje podmínky pro malé výrobce elektřiny. Možnost přidělení druhého EAN kódu získají i mikrovýrobci bez licence, což jim zajistí výhodnější výkup přebytků.

Výhoda dvou EANů

S platností od 1.1.2023 schválila Rada Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Novelu vyhlášky č. 408/2015 Sb. O Pravidlech trhu s elektřinou, která udává povinnost provozovateli distribuční sítě udělit tzv. výrobní EAN výrobnám bez licence, čímž rozumíme také majitele výroben z alternativních zdrojů, jež umožní nezávislost na jednom dodavateli, kterému se zákazník doposud zavazoval jak nákupem, tak výkupem energií.

Doposud měli malí výrobci elektřiny nárok pouze na tzv. spotřební EAN, který se váže pouze na jednoho dodavatele, kterému se zákazník zavazuje věrností při nákupu elektřiny i výkupu přebytků. Obvykle však nezohledňuje spotové ceny na trhu. Nabízí fixní výkupní cenu, která nekoresponduje s pohyby cen na trhu.

Proto přišla nová legislativa s úpravou. Spojením těchto dvou typů kódu EAN získá zákazník nárok na kontrakt s jiným obchodníkem. Může si tedy svobodně zvolit, od koho chce elektřinu nakupovat a s kým chce obchodovat s přebytky energie z jeho FVE. Bude mít zároveň možnost nákupu za fixní cenu a výkupu za aktuální cenu na trhu.

Co znamená změna pro vás?

Doposud měl nárok na přidělení výrobního EANu od svého distributora pouze držitel licence, v praxi však někteří distributoři přidělovali výrobní EAN i výrobcům bez licence.

Nová legislativa však přináší povinnost distributora udělit výrobní kód EAN i klientovi bez licence, a to bez výjimky vždy, když o něj zažádá. V prvním kroku tedy oslovte svého distributora a požádejte ho přidělení výrobního kódu, následně si zajistěte výkup přebytků.

Pro vlastníky fotovoltaických elektráren je změna v zákoně prostředkem k výnosnějšímu obchodování s přebytky a téměř jistým zkrácením návratnosti vaší investice do FVE.

Věděli jste, že...

...licencovaný výrobce je v podstatě živnostník, který místo živnostenského listu vlastní licenci na výrobu elektřiny. Podnikání výrobce s licencí může být jeho hlavní či vedlejší výdělečnou činností. Vyjma vedení daňové evidence a účetnictví je držitel licence povinen měsíčního zadávání výkazu o výrobě do portálu Operátora trhu.

Co je to EAN

Je osmnáctimístný kód, kterým se označuje odběrové místo elektřiny. Kód EAN je sestaven z číslic, které představuji např. kód ČR nebo označení distributora. V případě změny spotřebitele odběrného místa se kód EAN převádí na nového klienta a je uváděn na fakturách a smlouvách od dodavatele.

[@portabletext/react] Unknown block type "image", specify a component for it in the `components.types` prop